Midsund Kyrkjelege fellesråd > Artikler > Nyheter
Personvernerklæringa

Personvernerklæringa

I følgje ny lov om personvern er vi pliktig til å informere om at personopplysningar som skal behandlast hos Midsund Sokneråd skal godkjennast av dykk, f.eks. ved dåp, konfirmasjon og vigsel må ha tillating til å publisere namn i blad og aviser, dette gjeld også for nett og sosiale media.

I fila som ligg ved finn du opplysningar om vår bruk av personopplysningar.


Del denne artikkel på e-post