Midsund Kyrkjelege fellesråd > Påmeldinger > Dåpsforespørsel
Forespørsel om dåp